Отворен повик бр.5/2024 за ангажирање на агенција за маркетинг, односи со јавност, промоција и организација на настани/организирање на саеми

2024-06-17T14:59:13+01:00

Отворен повик бр.5/2024 за ангажирање на агенција за маркетинг, односи со јавност, промоција и организација на настани/организирање на саеми Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 17.06.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери [...]

Отворен повик бр.5/2024 за ангажирање на агенција за маркетинг, односи со јавност, промоција и организација на настани/организирање на саеми2024-06-17T14:59:13+01:00

Отворен повик бр.4/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на лобирање и застапување зa групи на производители во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-29T16:44:47+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 28.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.4/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на лобирање и застапување зa групи на производители во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-29T16:44:47+01:00

Отворен повик бр.3/2024 за експерт за развој на промоција и маркетинг на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-28T13:20:17+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 28.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.3/2024 за експерт за развој на промоција и маркетинг на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-28T13:20:17+01:00

Отворен повик бр.2/2024 за експерт за воспоставување на организациска структура на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-28T13:07:48+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 28.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.2/2024 за експерт за воспоставување на организациска структура на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-28T13:07:48+01:00

Отворен повик бр.1/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на промоција и пазарни врски во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-25T14:20:32+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 22.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.1/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на промоција и пазарни врски во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-25T14:20:32+01:00

Отворен повик 15/2023-1 за експерт за организациска структура на група на производители

2023-11-14T13:47:41+01:00

Отворен повик 15/2023 за експерт за организациска структура на група на производители (продолжен рок за апликација до 16.11.2023) Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава:01.11.2023 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски [...]

Отворен повик 15/2023-1 за експерт за организациска структура на група на производители2023-11-14T13:47:41+01:00

Отворен повик 15/2023 за експерт за организациска структура на група на производители

2023-11-01T11:24:24+01:00

Отворен повик 15/2023 за експерт за организациска структура на група на производители Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава:01.11.2023 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија [...]

Отворен повик 15/2023 за експерт за организациска структура на група на производители2023-11-01T11:24:24+01:00

Oтворен повик 14/2023 за ангажирање на маркетинг агенција за развој на концепт (план) за промоција и маркетинг за група на производители и обука за група на производители

2023-11-02T10:26:38+01:00

Отворен повик 14/2023 за ангажирање на маркетинг агенција за развој на концепт (план) за промоција и маркетинг за група на производители и обука за група на производители Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава:01.11.2023 Позадина Националната федерација на [...]

Oтворен повик 14/2023 за ангажирање на маркетинг агенција за развој на концепт (план) за промоција и маркетинг за група на производители и обука за група на производители2023-11-02T10:26:38+01:00

Повик за учество на обука и практична примена на ProfilPASS – методологија за проценка на компетенциите и подобрување на вработливоста кај жените од руралните средини

2023-11-03T16:16:51+01:00

Доколку сакате да ги подобрите своите вештини и станете советник/чка кој ги поддржува жените од руралните средини, „ProfilPASS за жени - Ние можеме!“ е идеалната алатка за вас. Пријавете се за учество на обуката и добијте сертификат за користење на оваа алатка. ProfilPASS е методологија која и овозможува на секоја личност да ги процени своите [...]

Повик за учество на обука и практична примена на ProfilPASS – методологија за проценка на компетенциите и подобрување на вработливоста кај жените од руралните средини2023-11-03T16:16:51+01:00

Отворен повик бр.13/2023 за ангажирање на компанија за односи со јавност за регионалниот настан

2023-11-13T14:28:08+01:00

Национална федерација на фармери  Избор на компанија за односи со јавност за регионалниот настан  Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи”  Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024  Датум на објава на отворениот повик: 26.09.2023   Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа [...]

Отворен повик бр.13/2023 за ангажирање на компанија за односи со јавност за регионалниот настан2023-11-13T14:28:08+01:00
Go to Top