ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

2023-05-16T09:36:14+01:00

ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ  АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ   За НФФ Националната федерација на фармери (НФФ) ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Ги обединува активностите на преку 20 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 земјоделци и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и [...]

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ2023-05-16T09:36:14+01:00

Oглас за вработување на Координатор за активности во Национална федерација на фармери.

2023-05-02T08:52:30+01:00

ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ КООРДИНАТОР ЗА АКТИВНОСТИ  За НФФ Националната федерација на фармери (НФФ) ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Ги обединува активностите на преку 20 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 земјоделци и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и [...]

Oглас за вработување на Координатор за активности во Национална федерација на фармери.2023-05-02T08:52:30+01:00

Отворен повик бр.10/2023 за ангажирање на експерт за пост-бербени технологии

2023-04-19T10:48:47+01:00

Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги [...]

Отворен повик бр.10/2023 за ангажирање на експерт за пост-бербени технологии2023-04-19T10:48:47+01:00

Отворен повик бр. 09/2023 за ангажирање на експерт за креирање на стратегија за маркетинг и промоција за производство

2023-05-16T16:38:01+01:00

Услови за работа Национална федерација на фармери Експерт за креирање на стратегија за маркетинг и промоција за производство Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски [...]

Отворен повик бр. 09/2023 за ангажирање на експерт за креирање на стратегија за маркетинг и промоција за производство2023-05-16T16:38:01+01:00

Отворен повик бр.08/2023 за ангажирање на експерт за надградба на визуелизацијата на платформата efarm.mk

2023-04-02T19:07:53+01:00

Објавен на : 31.03.2023 Услови за работа Национална федерација на фармери  ИТ експерт за надградба на визуелизација на платформата е-фарма Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери [...]

Отворен повик бр.08/2023 за ангажирање на експерт за надградба на визуелизацијата на платформата efarm.mk2023-04-02T19:07:53+01:00

Отворен повик бр.07/2023 за ангажирање на компанија за дизајн и печатење на информативни и едукативни материјали

2023-04-01T10:08:18+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава:28.03.2023 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги [...]

Отворен повик бр.07/2023 за ангажирање на компанија за дизајн и печатење на информативни и едукативни материјали2023-04-01T10:08:18+01:00

Отворен повик бр.06/2023 за ангажирање на експерт за поддршка на руралните општини во креирање на буџетски мерки за лицата со попреченост.

2023-04-02T19:15:41+01:00

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ Објавен на 24.03.2023 Услови за работа Национална федерација на фармери  Надворешен Експерт за поддршка на руралните општини во креирање на буџетски мерки за лицата со попреченост Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Вовед [...]

Отворен повик бр.06/2023 за ангажирање на експерт за поддршка на руралните општини во креирање на буџетски мерки за лицата со попреченост.2023-04-02T19:15:41+01:00

Отворен повик бр.05/2023 за ангажирање на експерт за создавање пазарни врски

2023-05-16T16:49:58+01:00

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЈА НА ФАРМЕРИ Објавен на 23.03.2023 Услови за работа Национална федерација на фармери  Надворешен Експерт за создавање пазарни врски Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери [...]

Отворен повик бр.05/2023 за ангажирање на експерт за создавање пазарни врски2023-05-16T16:49:58+01:00

Отворен повик бр.04/2023 за ангажирање на експерт за надградба на визуелизацијата на платформата efarm.mk

2023-03-13T19:17:18+01:00

Објавено на 10.03.2023 Услови за работа Национална федерација на фармери  ИТ експерт за надградба на визуелизација на платформата www.efarm.mk Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и [...]

Отворен повик бр.04/2023 за ангажирање на експерт за надградба на визуелизацијата на платформата efarm.mk2023-03-13T19:17:18+01:00

Отворен повик бр. 03/2023 за ангажирање на ИТ експерт за одржување на платформата efarm.mk

2023-03-13T19:21:04+01:00

Објавено на 9.03.2023 Услови за работа Национална федерација на фармери  Надворешен ИТ Експерт за одржување на платформата Е-фарм   Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и [...]

Отворен повик бр. 03/2023 за ангажирање на ИТ експерт за одржување на платформата efarm.mk2023-03-13T19:21:04+01:00
Go to Top