Генерално Собрание на НФФ

Генералното собрание на НФФ е највисок орган составен од редовни членови
на НФФ кое се одржува еднаш годишно.

Владе Петровски – Претседавач на Генерално собрание на НФФ

Светлана Трифуновска – Заменик Претседавачка на Генералното Собрание на НФФ

Африм Зибери – Заменик Претседавач на Генералното Собрание на НФФ