НФФ го одржа Генeралното собрание

2024-04-28T14:18:37+01:00

Групи на производители: Клуч за решавање на проблемот со пласманот и поттикнување на економско здружување на земјоделците Националната федерација на фармери ја оддржа својата редовна седница на Генералното собрание на која присуствуваа 60 лица од кои 42 делегати. На самиот почеток се презентираа активностите кои НФФ ги имплементира во изминатиот период со посебен осврт на [...]

НФФ го одржа Генeралното собрание2024-04-28T14:18:37+01:00

Генерално собрание на НФФ

2024-04-23T15:38:35+01:00

Национална федерација на фармери на 26.04.2024 ќе ја одржи Редовната седница на Генералното Собрание на организацијата. Во рамките на Собранието на самиот почеток ќе бидат презентирани активностите и резултатите кои ги имплементираше НФФ во рамките на проектите во 2023, како и резултатите постигнати за лобирање и застапување во 2023. На работниот дел на Соранието ќе [...]

Генерално собрание на НФФ2024-04-23T15:38:35+01:00

Отворен повик бр.4/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на лобирање и застапување зa групи на производители во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-29T16:44:47+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 28.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.4/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на лобирање и застапување зa групи на производители во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-29T16:44:47+01:00

Отворен повик бр.3/2024 за експерт за развој на промоција и маркетинг на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-28T13:20:17+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 28.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.3/2024 за експерт за развој на промоција и маркетинг на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-28T13:20:17+01:00

Отворен повик бр.2/2024 за експерт за воспоставување на организациска структура на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-28T13:07:48+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 28.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.2/2024 за експерт за воспоставување на организациска структура на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-28T13:07:48+01:00

Отворен повик бр.1/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на промоција и пазарни врски во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-25T14:20:32+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 22.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.1/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на промоција и пазарни врски во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-25T14:20:32+01:00

Развој на локална брендови во земјоделските региони

2024-03-11T14:45:25+01:00

Ние сме почетници во применувањето на методот "Едно село - еден производ" во нашата држава. Нашата цел е да креираме препознатлив бренд за селото Тимјаник во Неготино, посебно за производството на квалитетен маџун. Во овој процес, учествуваат земјоделки и производителки на маџун, членки на нашето локално здружение "Шира". Оваа интервенција се реализира преку Националната федерација [...]

Развој на локална брендови во земјоделските региони2024-03-11T14:45:25+01:00

Поддршка за руралните жени: ProfilPASS за личен развој и економско јакнење

2024-02-23T18:04:24+01:00

Со гордост споделуваме дека 36 учеснички преку процесот на менторирање со алатката „ProfilPASS за жени - Ние можеме!“, ги осознаа своите способности и вештини. Овие нови способности ќе им помогнат за личен развој и економско јакнење, особено во контекстот на вработување или унапредување во земјоделското стопанство. Менторирањето се вршеше од страна на 12 советници кои [...]

Поддршка за руралните жени: ProfilPASS за личен развој и економско јакнење2024-02-23T18:04:24+01:00

НФФ во ООН во Женева: Да се имплементира пристапот за човекови права во сите програми, мерки и стратегии, со директна вклученост на руралните заедници

2024-02-16T15:19:09+01:00

Националната федерација  на фармери на 14 февруари присуствуваше во Обединетите нации (ОН) во Женева, каде што се одржува претсесијата на четвртиот циклус на Универзалниот периодичен преглед (УПП) за Северна Македонија, и НФФ преку официјална изјава дадена од наша страна ги истакна значајните предизвици и препораки во насока на подобрување на животот на руралното населени со [...]

НФФ во ООН во Женева: Да се имплементира пристапот за човекови права во сите програми, мерки и стратегии, со директна вклученост на руралните заедници2024-02-16T15:19:09+01:00
Go to Top