Оглас за избор на продукција за подготовка на видео

2023-11-13T15:00:03+01:00

Национална федерација на фармери  Избор на продукција за подготовка на видео  Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи”  Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Објава на оглас: 26.09.2023 Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. [...]

Оглас за избор на продукција за подготовка на видео2023-11-13T15:00:03+01:00

Оглас за спроведување на набавка за компанија за дизајн и принтање на банер

2023-11-10T16:34:43+01:00

Национална федерација на фармери  Избор на компанија за дизајн и принтање на банер  Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи”  Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Објава на оглас: 26.09.2023  Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации [...]

Оглас за спроведување на набавка за компанија за дизајн и принтање на банер2023-11-10T16:34:43+01:00

Отворен повик бр.12/2023 за компанија за дизајн и печатење на флаер и дизајн на прирачник.

2023-07-04T09:04:40+01:00

Услови за работа Национална федерација на фармери  Отворен повик за компанија за дизајн и печатење на флаер и дизајн на прирачник    Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Објавен на 04.07.2023 Вовед Националната федерација на фармери ја [...]

Отворен повик бр.12/2023 за компанија за дизајн и печатење на флаер и дизајн на прирачник.2023-07-04T09:04:40+01:00

Отворен повик бр.11/2023 за ангажирање на експерт за пост-бербени технологии

2023-06-23T13:42:32+01:00

Услови за работа Национална федерација на фармери Експерт за пост-бербени технологии Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и [...]

Отворен повик бр.11/2023 за ангажирање на експерт за пост-бербени технологии2023-06-23T13:42:32+01:00

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

2023-05-16T09:36:14+01:00

ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ  АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ   За НФФ Националната федерација на фармери (НФФ) ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Ги обединува активностите на преку 20 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 земјоделци и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и [...]

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ2023-05-16T09:36:14+01:00

Oглас за вработување на Координатор за активности во Национална федерација на фармери.

2023-05-02T08:52:30+01:00

ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ КООРДИНАТОР ЗА АКТИВНОСТИ  За НФФ Националната федерација на фармери (НФФ) ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Ги обединува активностите на преку 20 локални земјоделски организации и задруги, кои го претставуваат гласот на повеќе од 3.000 земјоделци и соработуваат со речиси сите клучни играчи во секторот земјоделство и [...]

Oглас за вработување на Координатор за активности во Национална федерација на фармери.2023-05-02T08:52:30+01:00

Отворен повик бр.10/2023 за ангажирање на експерт за пост-бербени технологии

2023-04-19T10:48:47+01:00

Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги [...]

Отворен повик бр.10/2023 за ангажирање на експерт за пост-бербени технологии2023-04-19T10:48:47+01:00

Отворен повик бр. 09/2023 за ангажирање на експерт за креирање на стратегија за маркетинг и промоција за производство

2023-05-16T16:38:01+01:00

Услови за работа Национална федерација на фармери Експерт за креирање на стратегија за маркетинг и промоција за производство Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски [...]

Отворен повик бр. 09/2023 за ангажирање на експерт за креирање на стратегија за маркетинг и промоција за производство2023-05-16T16:38:01+01:00

Отворен повик бр.08/2023 за ангажирање на експерт за надградба на визуелизацијата на платформата efarm.mk

2023-07-31T13:27:30+01:00

Објавен на : 31.03.2023 Услови за работа Национална федерација на фармери  ИТ експерт за надградба на визуелизација на платформата е-фарма Проект „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и други ранливи групи” Времетраење на проектот: 01.02.2023-01.02.2024 Вовед Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери [...]

Отворен повик бр.08/2023 за ангажирање на експерт за надградба на визуелизацијата на платформата efarm.mk2023-07-31T13:27:30+01:00

Отворен повик бр.07/2023 за ангажирање на компанија за дизајн и печатење на информативни и едукативни материјали

2023-04-01T10:08:18+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава:28.03.2023 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој ги [...]

Отворен повик бр.07/2023 за ангажирање на компанија за дизајн и печатење на информативни и едукативни материјали2023-04-01T10:08:18+01:00
Go to Top