Јавен повик бр. 6/2022 избор на кофацилитатор

2022-03-29T11:01:30+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр. 6/2022 избор на кофацилитатор2022-03-29T11:01:30+01:00

Јавен повик бр. 5/2022 за ревизорска компанија за спроведување на организациска ревизија на Националната федерација на фармери за 2021 година

2022-03-28T15:30:24+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр. 5/2022 за ревизорска компанија за спроведување на организациска ревизија на Националната федерација на фармери за 2021 година2022-03-28T15:30:24+01:00

Јавен повик бр.4/2022 за избор на компанијаз а дизајн и печатење на промотивен и информативен материјал (торби за пазарење, маички, банер, годишен извештај на НФФ и мултидимензионална анализа за сиромаштија)

2022-03-23T10:44:50+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр.4/2022 за избор на компанијаз а дизајн и печатење на промотивен и информативен материјал (торби за пазарење, маички, банер, годишен извештај на НФФ и мултидимензионална анализа за сиромаштија)2022-03-23T10:44:50+01:00

Јавен повик бр.1/2022 за избор на компанија со најповолна понуда за набавка на пчеларска опрема се продолжува до 7.02.2022

2022-03-23T10:45:17+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр.1/2022 за избор на компанија со најповолна понуда за набавка на пчеларска опрема се продолжува до 7.02.20222022-03-23T10:45:17+01:00

Јавен повик бр.3/2022 за избор на маркетинг агенција за подготовка на бизнис план и за маркетинг

2022-06-06T15:17:53+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр.3/2022 за избор на маркетинг агенција за подготовка на бизнис план и за маркетинг2022-06-06T15:17:53+01:00

Јавен повик бр.2/2022 за избор на компанија со најповолна понуда за дизајн и печатење на прирачник за пчеларство

2022-06-06T15:31:07+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр.2/2022 за избор на компанија со најповолна понуда за дизајн и печатење на прирачник за пчеларство2022-06-06T15:31:07+01:00

Јавен повик бр.1/2022 за избор на компанија со најповолна понуда за набавка на пчеларска опрема

2022-03-23T10:46:29+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр.1/2022 за избор на компанија со најповолна понуда за набавка на пчеларска опрема2022-03-23T10:46:29+01:00

Јавен повик бр 25/2021 за ангажирање на советодавна -консултантска компанија со тим од експерти:агроном,технолог,експерт за изработка на бизнис план, експерт за договорно производство, експерт за сметководтсвена евиденција на фарма

2022-03-23T10:47:18+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр 25/2021 за ангажирање на советодавна -консултантска компанија со тим од експерти:агроном,технолог,експерт за изработка на бизнис план, експерт за договорно производство, експерт за сметководтсвена евиденција на фарма2022-03-23T10:47:18+01:00

Јавен повик бр.24/2021 за ангажман на маркетинг агенција за спроведување на истражување на пазарот за продажба на сок од јаболко, брендирање на производот и стратегија за промоција

2022-03-23T10:47:14+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр.24/2021 за ангажман на маркетинг агенција за спроведување на истражување на пазарот за продажба на сок од јаболко, брендирање на производот и стратегија за промоција2022-03-23T10:47:14+01:00

Јавен повик бр.23/2021 Повик за ангажман на експерт за подготовка на мултидимензионална анализа на сиромаштијата во Северна Македонија

2022-03-23T10:48:12+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр.23/2021 Повик за ангажман на експерт за подготовка на мултидимензионална анализа на сиромаштијата во Северна Македонија2022-03-23T10:48:12+01:00
Go to Top