НФФ го одржа последниот состанок на Управниот одбор на НФФ на кој се разговараше за предизвици и проблемите во земјоделството и во таа насока и оддржа и прес конференција. На овој Управен одбор е усвоена НФФ стратегијата за 2024-2027 во која се дефинира стратешките определби и активности за наредните пет години . И понатаму стратегијата е со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село“.