Националната федерација на фармери со седиште на ул. Гиго Михајловски бр. 4/1/1 од Скопје, (Нарачател) која е е една од партнер организациите кои го спроведуваат проектот ,,Национална платформа за женско претприемништво (NPWE)” финансиран од Европската Унија, во соработка со Здружение на Бизнис жени, Фондација за менаџмент и индустриско производство МИР и Сојуз на стопански комори Ви доставува Барање за прибирање на понуди за дизајн и печатење на три документи за јавни политики и дизајн на три инфографици во рамки на проектните активности.

барање-за-прибирање-на-понуди-за-дизајн-и-печатење-на-инфографици-и-документи-за-јавни-политики-1-1