Кампањата „Купувајте домашни земјоделски производи“, дел од локалните продавници за овошје и зеленчук во Кочани и Неготино. На ваков начин може да го поддржиме домашното производство и да помогнеме за развој на земјоделските стопанства и малите фармери.