Седница на Управниот одбор на НФФ на отворено во амфитеатарот кој се наоѓа во близина на вештачкото езеро Палурци (гевгелиски регион). На самиот состанок се разговараше за организирање на Годишното собрание на НФФ и организирање на Првиот земјоделски ZOOM форум на 7 јули на тема„Земјоделството и Корона кризата“. На самиот Управен одбор се дефинираа стратегиите за лобирање за престојниот откуп на пченицата , како и за престојните откупи за грозјето, градинарските култури и овоштарството.
Управниот одбор го усвои полугодишниот извештај на НФФ 2020 и ги разгледа активностите на НФФ во делот на лобирањето и застапувањето.