Излезе новиот број на единственото регионално списанието за земјоделство и рурален развој

TOKA-IME_dekemvri_3