Презентација на CEDAW препораките за руралните жени ,човековите права и дискриминацијта низ призмата на земјоделството е тема на денешната едукативна трибина за родова еднаквост во Богданци. На самата средба беше презентирана мерката 115 од Програмата за финансиска подршка за рурарел развој наменета за жени – носители на земјоделски стопанства. Презентацијата пред присутните е реализирана од Васка Мојсовска, претседателка на НФФ и на самата средба присуствуваа Иван Вангелов, член на УО на НФФ и Снежана Танева локален кординатор на Мрежата за жени фармери во НФФ за гевгелискиот регион. Оваа е шеста средба организирана од НФФФ и подржана од Шведската организација за развој We Effect.