03_politikata-na-eu-za-ruralen-razvoj-za-periodot-2007-2013