Посета на земјоделски саем во Солун

2022-05-13T11:48:13+01:00

Во организација на Националната федреација на фармери на 12 мај, 40 членови на НФФ го посетија меѓународниот саем за овошје и зеленчук  ФРЕСКОН во Солун, Република Грција. Посетителите можеа да видат специјализирана опрема за постбербено третирање на овошјето и зеленчукот како и најновите достигнувања во амбалажирањето и преработката на овошјето и зеленчукот.

Посета на земјоделски саем во Солун2022-05-13T11:48:13+01:00

Студиски кружок „Здравствена превенција на лица со попреченост (згрижувачки семејства) со посебен осврт на женско здравје“

2022-05-11T07:01:08+01:00

Во периодот март - април 2022 година беше реализиран студиски кружок  во поречкиот регион на тема  „Здравствена превенција на лица со попреченост (згрижувачки семејства) со посебен осврт на женското здравје“. Во рамките на кружокот беше разгледуван проблемот на  здравствената превенција на членовите на згрижувачките семејства кои се форма на вонинституционална заштита на лица со попреченост, [...]

Студиски кружок „Здравствена превенција на лица со попреченост (згрижувачки семејства) со посебен осврт на женско здравје“2022-05-11T07:01:08+01:00

НФФ студиски кружок во Владевци за социјални и здравствени права на лицата со попреченост

2022-05-11T06:59:31+01:00

Во рамките на проектот “From Disability to FoodAbility” поддржан од Шведската организација за развој We Effect и Radiohjalpen кој НФФ го имплементира се реализираат активности за формирање на студиски кружоци како алатка за неформална  едукација на возрасни лица во мали групи. Со цел да се анимираат лицата со попреченост  од струмичкиот регион  во март - [...]

НФФ студиски кружок во Владевци за социјални и здравствени права на лицата со попреченост2022-05-11T06:59:31+01:00

Работилница за самозастапување и застапување за остварување на правата на лица со попреченост во руралните средини

2022-05-11T06:57:40+01:00

Во Лозово и Струмица во текот на март и април месец беа релизирни две работилници за самозастапување и застапување за остварување на правата на лица со попреченост. На работилниците беа присутни повеќе лица со попреченост со кои се разговараше за современите текови на  инклузијата на лицата со посебни потреби во општественото живеење со фокус на [...]

Работилница за самозастапување и застапување за остварување на правата на лица со попреченост во руралните средини2022-05-11T06:57:40+01:00

Одржано генералното собрание на НФФ

2022-04-30T09:42:14+01:00

Важна е соработката помеѓу земјоделците и институциите во овој период, доколку сакаме заеднички да се справиме со предизвиците кои ни се случуваат и тоа конкретно поскапувањата кои ја зголемија производната цена, откупот и справувањето со климатските промени. Оваа е главната порака која се пренесе денес на Генералното собрание на Националната федерација на фармери. На свечениот [...]

Одржано генералното собрание на НФФ2022-04-30T09:42:14+01:00

Јавен повик бр. 6/2022 избор на кофацилитатор

2022-03-29T11:01:30+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр. 6/2022 избор на кофацилитатор2022-03-29T11:01:30+01:00

Јавен повик бр. 5/2022 за ревизорска компанија за спроведување на организациска ревизија на Националната федерација на фармери за 2021 година

2022-03-28T15:30:24+01:00

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи со кои работи НФФ ги опфаќа сите категории земјоделци, најсиромашните, ранливите, земјоделските семејни стопанства, земјоделските организации и земјоделските задруги, како еден од најсовремените облици на организација на здружениот труд и настап на пазари. НФФ како [...]

Јавен повик бр. 5/2022 за ревизорска компанија за спроведување на организациска ревизија на Националната федерација на фармери за 2021 година2022-03-28T15:30:24+01:00

НФФ реализира средба со министерот Николовски

2022-03-17T13:37:21+01:00

Националната федерација на фармери во четвртокот одржа состанокот со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски каде што се разговараше за предизвиците со кои се соочува земјоделството односно поскапувањето на репроматеријалите и ѓубривата кои се значајни за производството,проблемите со пласманатот на производите во услови на криза настанати поради руско – украинскиот конфликт и влијанието [...]

НФФ реализира средба со министерот Николовски2022-03-17T13:37:21+01:00

Изложба за Европскиот зелен договор

2022-03-17T13:39:20+01:00

Националната федерација на фармери присуствуваше на отворањето на изложбата „Розеви тигри и златни гуштери и што уште не“ што се одржува во резиденцијата на ЕУ и е организирана од страна на Мисијата на ЕУ во државата. Главната тема на изложбата е спречување на колапсот на биодиверзитетот што е меѓу основните цели на Европскиот зелен договор.Сопругата [...]

Изложба за Европскиот зелен договор2022-03-17T13:39:20+01:00

Едукативна средба за евиденција на фарма

2022-03-17T13:40:47+01:00

Едукативна средба за евиденција на фарма во рамки на интервенцијата „Зголемен пристап на пазарот на преработки од јаболка“ која ја спроведува  Националната федерација на фармери (НФФ),во рамките на проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители на храна од руралните области со цел зголемен приход“, поддржан  од Шведската организација [...]

Едукативна средба за евиденција на фарма2022-03-17T13:40:47+01:00
Go to Top