НФФ го одржа Генeралното собрание

2024-04-28T14:18:37+01:00

Групи на производители: Клуч за решавање на проблемот со пласманот и поттикнување на економско здружување на земјоделците Националната федерација на фармери ја оддржа својата редовна седница на Генералното собрание на која присуствуваа 60 лица од кои 42 делегати. На самиот почеток се презентираа активностите кои НФФ ги имплементира во изминатиот период со посебен осврт на [...]

НФФ го одржа Генeралното собрание2024-04-28T14:18:37+01:00

Генерално собрание на НФФ

2024-04-23T15:38:35+01:00

Национална федерација на фармери на 26.04.2024 ќе ја одржи Редовната седница на Генералното Собрание на организацијата. Во рамките на Собранието на самиот почеток ќе бидат презентирани активностите и резултатите кои ги имплементираше НФФ во рамките на проектите во 2023, како и резултатите постигнати за лобирање и застапување во 2023. На работниот дел на Соранието ќе [...]

Генерално собрание на НФФ2024-04-23T15:38:35+01:00

Отворен повик бр.4/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на лобирање и застапување зa групи на производители во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-29T16:44:47+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 28.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.4/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на лобирање и застапување зa групи на производители во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-29T16:44:47+01:00

Отворен повик бр.3/2024 за експерт за развој на промоција и маркетинг на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-28T13:20:17+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 28.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.3/2024 за експерт за развој на промоција и маркетинг на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-28T13:20:17+01:00

Отворен повик бр.2/2024 за експерт за воспоставување на организациска структура на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-28T13:07:48+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 28.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.2/2024 за експерт за воспоставување на организациска структура на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-28T13:07:48+01:00

Отворен повик бр.1/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на промоција и пазарни врски во рамки на интервенција „Група на производители”

2024-03-25T14:20:32+01:00

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 22.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на фармери и земјоделски организации во земјата. Целата институционална меморија и искуство ја наследи од Федерацијата на фармери на РМ. Тој [...]

Отворен повик бр.1/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на промоција и пазарни врски во рамки на интервенција „Група на производители”2024-03-25T14:20:32+01:00

Развој на локална брендови во земјоделските региони

2024-03-11T14:45:25+01:00

Ние сме почетници во применувањето на методот "Едно село - еден производ" во нашата држава. Нашата цел е да креираме препознатлив бренд за селото Тимјаник во Неготино, посебно за производството на квалитетен маџун. Во овој процес, учествуваат земјоделки и производителки на маџун, членки на нашето локално здружение "Шира". Оваа интервенција се реализира преку Националната федерација [...]

Развој на локална брендови во земјоделските региони2024-03-11T14:45:25+01:00

Студиска посета на млади фармери во Словенија

2024-01-25T13:48:18+01:00

Претставници од Мрежата на млади фармери на НФФ во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Increasing Market Employability - IME присуствуваат на студиска посета во Словенија, каде што имаат можност да се запознаат со поддршките кои ги имаат младите фармери во Словенија и успешни модели на нивно функционирање. Млади фармери покрај од [...]

Студиска посета на млади фармери во Словенија2024-01-25T13:48:18+01:00

Преку јасен и обединет глас до подобар живот на жените од руралните средини

2024-01-25T13:42:52+01:00

      Инспиративни пораки од жени од регионот во насока на подобрување на економскиот и социјален статус на жените од руралните средини во регионот. Овие пораки се посветени на подигнување на свеста и поддршката кон жените во руралните средини, кои се соочуваат со различни предизвици во областа на економијата и социјалната интеграција. Пораките се [...]

Преку јасен и обединет глас до подобар живот на жените од руралните средини2024-01-25T13:42:52+01:00
Go to Top