Презентација на анализа со фокус на правата и потребите на лица со попреченост и нивните семејства во руралните средини

2022-05-12T07:17:26+01:00

На 12 април 2022 година  во Јегуновце  и на 15 април 2022 година во  Македонски Брод,  беа реализирани средби на кои е презентирана анализата со фокус на правата и потребите на лица со попреченост и нивните семејства во руралните средини со локални заедници и институции. Активноста е дел од проектот “From Disability to FoodAbility” поддржан [...]

Презентација на анализа со фокус на правата и потребите на лица со попреченост и нивните семејства во руралните средини2022-05-12T07:17:26+01:00

Јавен повик за ангажирање на „Амбасадорки“ – жени претприемачи во во два (2) плански региони – Источен плански регион и Полошки плански регион во рамки на проектот ,,Национална платформа за женско претприемништво (NPWE)” финансиран од Европската Унија во два (2) плански региони и тоа Источен плански регион и Полошки плански регион

2022-05-11T12:31:56+01:00

Јавен повик за ангажирање на „Амбасадорки“ – жени претприемачи во во два (2) плански региони – Источен плански регион и Полошки плански регион во рамки на проектот ,,Национална платформа за женско претприемништво (NPWE)” финансиран од Европската Унија во два (2) плански региони и тоа Источен плански регион и Полошки плански регион2022-05-11T12:31:56+01:00
Go to Top