Articles2020-09-14T11:31:03+01:00

НФФ лоби активности: Регистрираните индивидуални земјоделки од 2023 преку пилот програма ќе добијат надоместок за мајчинство

December 23rd, 2022|

Како резултат на силното лобирање на Националната федерација на фармери подржано од Шведската организација за развој We Effect, од 2023 [...]

Земјодеството треба да се развива во доходовна професија

December 23rd, 2022|

На крајот на годината Национална федерација на фармери организира прес – конференција каде што ги презентира своите активности, ставови и [...]

Одржана обука за агротехнички мерки и наводнување на пченицата

December 21st, 2022|

Одржана обука за агротехнички мерки и наводнување на пченицата со земјоделците кои се дел од интервенцијата „Договорно производство на пченицата“ [...]

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.

Book A Consultation
Go to Top