Articles2020-09-14T11:31:03+01:00

Поддршка на руралните општини во насока на креирање на буџетски мерки и политики за лицата со попречености во руралните средини

June 5th, 2023|

Националната федерација на фармери (НФФ) организираше работилница на тема „Поддршка на руралните општини во насока на креирање на буџетски мерки [...]

на руралните општини во насока на креирање на буџетски мерки и политики за лицата со попречености во руралните средини

May 31st, 2023|

Националната федерација на фармери (НФФ) организираше работилница на тема „Поддршка на руралните општини во насока на креирање на буџетски мерки [...]

Теренски посета за лица со попреченост во насока на креирање на стратешки пристап за маркетинг и промоција на производство

May 17th, 2023|

Националната федерација на фармери (НФФ) организираше четири теренски посети во следните 17 рурални општини Зелениково, Студеничани, Гази Баба, Бутел, Пласница, [...]

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

May 16th, 2023|

ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ  АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ   За НФФ Националната федерација на фармери (НФФ) ја претставува најголемата мрежа на фармери и [...]

Обуки за руралните општини во насока на креирање на буџетски мерки и политики за лицата со попречености во руралните средини

May 11th, 2023|

Националната федерација на фармери (НФФ) продолжува со оддржување на работилници за поддршка на руралните општини во креирањето на буџетски мерки [...]

НФФ истакнува дека Програмата за поддршка за социјална сигурност на жените во земјоделството за 2023 година е конструктивно решение што овозможува земјоделките да добиваат паричен надоместок за време на мајчинство

May 9th, 2023|

Националната федерација на фармери го истакнува значењето на Програмата за поддршка за социјална сигурност на жените во земјоделството за 2023 [...]

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.

Book A Consultation
Go to Top