Articles2020-09-14T11:31:03+01:00

НФФ реализира работна средба со министерката Тренчевска

September 29th, 2022|

Националната федерација на фармери денес реализира средба со Министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска на која што се [...]

Подобар пристап до пазарот за производителите на пченица преку планирано договорно производство

September 27th, 2022|

На самиот почеток на есенската сеидба на пченицата, Националната федерација на фармери подржа интервенција на договорно производство и продажба на [...]

Јавен повик бр.12 за избор на експерт/ти за агротехнички мерки

September 22nd, 2022|

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи [...]

Јавен повик бр.11 за избор на експерт за договорно производство

September 22nd, 2022|

Националната Федерацијата на Фармерите (НФФ) е организиран глас на македонските земјоделци со мисија „Профитабилно земјоделство – Стабилно село”. Целните групи [...]

Јавен повик бр. 10 за маркетинг агенции за подготовка на промотивен материјал, промотивни активности и маркетинг линкови за продажба на сок од јаболка кој е дел од интеревенцијата во рамките на проектот „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од руралните области со цел зголемен приход“

September 1st, 2022|

Јавен повик бр. 10 за маркетинг агенции за подготовка на промотивен материјал, промотивни активности и маркетинг линкови за продажба на [...]

Јавен повик бр. 9 за компании за набавка на шишиња за сок од јаболка

September 1st, 2022|

Проект „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и производители од руралните области со цел зголемен [...]

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.

Book A Consultation
Go to Top