Articles2020-09-14T11:31:03+01:00

НФФ во ООН во Женева: Да се имплементира пристапот за човекови права во сите програми, мерки и стратегии, со директна вклученост на руралните заедници

February 16th, 2024|

Националната федерација  на фармери на 14 февруари присуствуваше во Обединетите нации (ОН) во Женева, каде што се одржува претсесијата на [...]

Прирачникот за најдобрите практики наменети за лица со попречености, жените и други ранливи групи во руралните средини

January 26th, 2024|

Прирачникот за најдобрите практики наменети за лица со попречености, жените и други ранливи групи во руралните средини е изработен во [...]

Студиска посета на млади фармери во Словенија

January 25th, 2024|

Претставници од Мрежата на млади фармери на НФФ во организација на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Increasing Market [...]

Купувајте домашни земјоделски производи преку www.efarm.mk

December 29th, 2023|

Сега потрошувачите имаат можност директно да порачуваат земјоделски производи и преработки од земјоделски производи преку on line платформата www.efarm.mk која [...]

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.

Book A Consultation
Go to Top