Национална федерација на фармери на 26.04.2024 ќе ја одржи Редовната седница на Генералното Собрание на организацијата. Во рамките на Собранието на самиот почеток ќе бидат презентирани активностите и резултатите кои ги имплементираше НФФ во рамките на проектите во 2023, како и резултатите постигнати за лобирање и застапување во 2023. На работниот дел на Соранието ќе се разгледуваат стратешки документи за организацијата и посебен осврт ќе се даде на презентација на моделот на група на производите .