Васка Мојсовска, претседателка на НФФ со својата приказна и со изнесување на ставовите на Националната федерација на фармери за Al Jazeera Balkans за климатските промени и земјоделството.