Прирачникот за најдобрите практики наменети за лица со попречености, жените и други ранливи групи во руралните средини

2024-01-28T00:24:28+01:00

Прирачникот за најдобрите практики наменети за лица со попречености, жените и други ранливи групи во руралните средини е изработен во рамките на проектот „Поддршка на пазарните врски за руралното население со акцент на лицата со попреченост, руралните жени и другите ранливи групи“, поддржан од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH во рамките на проектот [...]

Прирачникот за најдобрите практики наменети за лица со попречености, жените и други ранливи групи во руралните средини2024-01-28T00:24:28+01:00

Мултидимензионална анализа за сиромаштијата во Северан Македонија

2023-03-13T19:18:56+01:00

Мултидимензионална анализа за сиромаштијата во Северан Македонија2023-03-13T19:18:56+01:00

Kаталогот на земјоделски производи на производители на семејства на лица со попречености

2022-03-23T10:32:53+01:00

Kаталогот на земјоделски производи на производители на семејства на лица со попречености е изработен во рамки на проектот „From Disability to FoodAbility“ кој го спроведува Националната федерација на фармери со поддршка на Шведската организација за развој We Effect и Radiohjalpen. Како надворешна екпертиза на полето на лица со попреченост во овој проект е вклучен Институтот [...]

Kаталогот на земјоделски производи на производители на семејства на лица со попречености2022-03-23T10:32:53+01:00

Прирачник за фармери „Преку финансиска писменост до финансиска инклузија“

2022-03-23T10:29:44+01:00

Целта на овој прирачник е да придонесе кон подобрување на финансиската писменост на фармерите за да можат во иднина да носат правилни финансиски одлуки. Инвестициските одлуки се зависни од финансиските одлуки. Откако фармерите ќе донесат добри одлуки во што да инвестираат, треба да одберат поволен начин да ја финансираат инвестицијата, односно да одберат правилен начин [...]

Прирачник за фармери „Преку финансиска писменост до финансиска инклузија“2022-03-23T10:29:44+01:00

Едукативна брошура „Права на лицата со попреченост“

2022-03-23T10:33:19+01:00

Во рамки на проектот  “From Disability to Foodability”, имплементиран од   Националната  федерација на фармери, со поддршка на шведската организација за развој We Effect и  Radiohjalpen, изработи брошура за лицата со попреченост. Преку оваа брошура, лицата со попреченост и останатите ќе се запознаат со правата и одговорностите на лицата кои произлегуваат од Конвенцијата на ООН за [...]

Едукативна брошура „Права на лицата со попреченост“2022-03-23T10:33:19+01:00
Go to Top