Инфографик за анализа за нарушени и прекинати пазарни врски во земјоделството како резултат на корона кризата и препораки за нивно надминување на краток и среден рок

2022-03-23T10:33:48+01:00

 

Инфографик за анализа за нарушени и прекинати пазарни врски во земјоделството како резултат на корона кризата и препораки за нивно надминување на краток и среден рок2022-03-23T10:33:48+01:00

Инфографик за НФФ анализа на информации за финансиските производи достапни за малите фармери во руралните средини

2022-03-23T10:33:56+01:00

   

Инфографик за НФФ анализа на информации за финансиските производи достапни за малите фармери во руралните средини2022-03-23T10:33:56+01:00

Инфографик „ Влијанието на Ковид-19 врз земјоделието, вклучувајќи и родова анализа“

2022-03-23T10:34:03+01:00

   

Инфографик „ Влијанието на Ковид-19 врз земјоделието, вклучувајќи и родова анализа“2022-03-23T10:34:03+01:00

НФФ Инфорграфик: Пченицата е единствен производ кој има стратешко значење дефинирано во Законот за земјоделство и рурален развој

2022-03-23T10:37:31+01:00

НФФ Инфорграфик: Пченицата е единствен производ кој има стратешко значење дефинирано во Законот за земјоделство и рурален развој2022-03-23T10:37:31+01:00

НФФ анализа „Земјоделството и Kорона кризата“

2022-03-23T10:35:55+01:00

Анализа „Земјоделството и корона кризата“ е составена од три дела. Првиот дел ги опфаќа: 1) факторите кои влијаат на кризата, а произлегуваат од мерките кои се воведени поради Ковид-19, како и импликациите кои ги имаат по социо-економскиот развој, нивното значење на глобално и национално ниво; 2) промената на економските параметри во земјоделството и прекинувањето на [...]

НФФ анализа „Земјоделството и Kорона кризата“2022-03-23T10:35:55+01:00

2022-03-23T10:36:21+01:00

Водичот за лидерство и претприемништво на жените во руралните средини во насока на зајакнување на жените и подобрување на нивниот економски, социјален, образовен и општествен статус, како и јакнење на лидерските способности за поголемо вклучување на жените во креирањето на земјоделските политики и политиките за рурален развој на локално и национално ниво. Во водичот се [...]

2022-03-23T10:36:21+01:00

Декларацијата на ООН за правата на селаните и другите лица кои работат во руралните средини

2022-03-23T10:36:44+01:00

ООН Декларацијата за правата на селаните и другите лица кои работат во руралните средини е нов инструмент на Обединети нации за човекови права кој има за цел подобра заштита на правата на населението во руралните области, подобрени услови за живот, јакнење на суверенитетот врз храната, борба против климатските промени и запазување на биодиверзитетот.На 17.12.2018 Генералното [...]

Декларацијата на ООН за правата на селаните и другите лица кои работат во руралните средини2022-03-23T10:36:44+01:00
Go to Top