Инфографик за НФФ Анализа за потребите, предизвиците и ризиците на маргинализираните групи во руралните средини погодени од Корона кризата

2022-03-23T10:33:39+01:00

 

Инфографик за НФФ Анализа за потребите, предизвиците и ризиците на маргинализираните групи во руралните средини погодени од Корона кризата2022-03-23T10:33:39+01:00

Инфографик за анализа за нарушени и прекинати пазарни врски во земјоделството како резултат на корона кризата и препораки за нивно надминување на краток и среден рок

2022-03-23T10:33:48+01:00

 

Инфографик за анализа за нарушени и прекинати пазарни врски во земјоделството како резултат на корона кризата и препораки за нивно надминување на краток и среден рок2022-03-23T10:33:48+01:00

Инфографик за НФФ анализа на информации за финансиските производи достапни за малите фармери во руралните средини

2022-03-23T10:33:56+01:00

   

Инфографик за НФФ анализа на информации за финансиските производи достапни за малите фармери во руралните средини2022-03-23T10:33:56+01:00

Инфографик „ Влијанието на Ковид-19 врз земјоделието, вклучувајќи и родова анализа“

2022-03-23T10:34:03+01:00

   

Инфографик „ Влијанието на Ковид-19 врз земјоделието, вклучувајќи и родова анализа“2022-03-23T10:34:03+01:00

НФФ Инфорграфик: Пченицата е единствен производ кој има стратешко значење дефинирано во Законот за земјоделство и рурален развој

2022-03-23T10:37:31+01:00

НФФ Инфорграфик: Пченицата е единствен производ кој има стратешко значење дефинирано во Законот за земјоделство и рурален развој2022-03-23T10:37:31+01:00

НФФ анализа „Земјоделството и Kорона кризата“

2022-03-23T10:35:55+01:00

Анализа „Земјоделството и корона кризата“ е составена од три дела. Првиот дел ги опфаќа: 1) факторите кои влијаат на кризата, а произлегуваат од мерките кои се воведени поради Ковид-19, како и импликациите кои ги имаат по социо-економскиот развој, нивното значење на глобално и национално ниво; 2) промената на економските параметри во земјоделството и прекинувањето на [...]

НФФ анализа „Земјоделството и Kорона кризата“2022-03-23T10:35:55+01:00

2022-03-23T10:36:21+01:00

Водичот за лидерство и претприемништво на жените во руралните средини во насока на зајакнување на жените и подобрување на нивниот економски, социјален, образовен и општествен статус, како и јакнење на лидерските способности за поголемо вклучување на жените во креирањето на земјоделските политики и политиките за рурален развој на локално и национално ниво. Во водичот се [...]

2022-03-23T10:36:21+01:00
Go to Top