НФФ средба со Фармери од Малезија

2018-01-29T15:32:55+01:00

НФФ средба со Националната организација на фармери од Малезија На 18 јануари Националната федерација на фармери имаше посета на 18 члена делегација на Националната организација на фармери од Малезија NAFAS предводена од претседателот Saipolbahari bin suib. На средбата фармерите од Малезија се информираа за македонскиот аграр, и се интересираа за организациската поставеност на НФФ како [...]