Обединети, гласни и силни рурални жени од нашиот регион, ние ја водиме позитивната промена во руралните области и дејствуваме да го претвориме невозможната во можност. Нашата визија е во срцето на Регионалната Платформа за подобрување на социјалниот и економскиот статус на руралните жени во Западен Балкан. Преку соработка, споделување на искуства, застапување за родова еднаквост, промовирање на инклузивност и учество во значајни лобирачки напори, ние сме посветени на овозможување на руралните жени и трансформација на нивните заедници.
Платформата беше основана на 15 октомври 2023 година во Крушево, Република Северна Македонија, со потпишување на Декларација за соработка помеѓу организации од Северна Македонија, Албанија, Косово, Србија и Црна Гора. Членски организации вклучуваат: Национална федерација на фармери (Република Северна Македонија), Unë Gruaja (Албанија), Мрежа за развој на селските области (Црна Гора), Kosova Women’s Network, Drita e Llapit (Косово), Udahni Život (Србија), Матија Губец (Србија), Vive Žene (Босна и Херцеговина).
За да го засилиме гласот на руралните жени, Платформата одржа партнерски состанок во крајот на јуни во Подградец, Албанија, организиран од албанската организација, Unë Gruaja. На состанокот присуствуваа 24 рурални жени и претставници од членските организации, што беше од суштинско значеје за дефинирање на мисијата, визијата, стратегијата, стратегиските цели и оперативниот план на Платформата за наредните години.
Нашите стратегиски цели вклучуваат напори за застапување и лобирање за подобрување на социјалниот и економскиот статус на руралните жени, застапување на родова еднаквост и обезбедување на одржлив раст на нашата регионална платформа.
Структурата на Платформата вклучува одбор од пет национални координатори: Мима Дахиќ (Босна и Херцеговина), Илирјана Красники Смит (Косово), Вања Зориќ Шундиќ (Црна Гора), Драгана Ђапиќ (Србија), Afroviti Gusho (Албанија), а Билјана Петровска-Митревска (Република Северна Македонија), исто така служи како регионален координатор на целата платформа.
Во моментов, Платформата подготвува анализа на статусот на руралните жени во Западен Балкан, која треба да биде претставена на конференцијата во Тузла, Босна и Херцеговина во ноември.
Активностите на Платформата се поддржуваат од Шведската меѓународна организација за развој, We Effect Europe, која применува пристап базиран на човекови права во своите програми за меѓународна развојна соработка, помагајќи на луѓето кои живеат во сиромаштија да ги остварат своите права и да се овозможи развој во нивните средини.
Придружете ни се во нашата мисија да ги подржиме руралните жени, да го поддржиме одржливиот развој во Западен Балкан.