Националната федерација на фармери заедно со Шведската фондација за развој We Effect учествува на средба со генералната директорка на Шведската агенција за меѓународна развојна соработка – Сида, Карин Џимтин и директорката на Одделот за Европа и Латинска Америка на Сида, Лиза Фредрикссон кои посетија потенцијална пилот интервенција на IISEEE проект, фокусирана на обезбедување на подобра животна средина и поголема можности за руралните и маргинализираните заедници во Северна Македонија. Во светло на глобалната криза предизвикана од војната во Украина, која вклучува енергетска криза, инфлација и нарушени пазарни врски, Стеван Орозовиќ, извршниот директор на Националната федерација на фармери (НФФ), зборуваше за тоа како нашиот проект помага во достигнување на најранливите во руралните заедници. Сиромаштијата се справува со прислушување на потенцијалите на пазарите, овозможувајќи повисоки приходи, како и поголем пристап до пазари.