Националната федерација на фармери денеска организира средба со Мрежата на жени фармери каде што беше презентиран ЕУ проектот ,,Национална платформа за женско претприемништво’’ каде водечки партнер е Асоцијацијата на Бизнис жени , а останати партнери во проектот покрај Националната Федерација на фармери се Фондација за менаџмент и индустриско истражување и Сојуз на стопански комори. Проектот има за цел зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за јавна политика и застапување во областа на ЖП преку спојување на постојните мрежи во единствена платформа што ќе ги претставува на жените претприемачи на сите нивоа. За таа цел би сакале да ве поканиме на кратка презентација на проектот, целите, претстојните активности и очекуваните резултати од проектот. @National Platform for Women Entrepreneurship каде водечки партнер е Асоцијацијата на Бизнис жени , а останати партнери во проектот покрај Националната Федерација на фармери се Фондација за менаџмент и индустриско истражување и Сојуз на стопански комори. Проектот има за цел зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за јавна политика и застапување во областа на ЖП преку спојување на постојните мрежи во единствена платформа што ќе ги претставува на жените претприемачи на сите нивоа. За таа цел би сакале да ве поканиме на кратка презентација на проектот, целите, претстојните активности и очекуваните резултати од проектот. Пред локалните координаторки на националната кординаторка на Мрежата на жени фармери проектот го презентираа Валентина Дисокса, проект менаџер на проектот и претседателка на Здружение на бизнис жени и Даниела Антоновска проект координаторка во НФФ.