Разгледување на состојбите во земјоделството и дефинирање на нови стратегии за понатамошно дејствување беа дел од точките на дневен ред на состанокот на Управен одбор на Националната федерација на фармери, оддржан денеска на Факултетот за земјоделски науки и храна.