Жетвата во Пелагонија се одвива одлично. Фармерите се фалат на квалитет и цената засега се движи 9,5/10,5 ден по кг. Сликите се направени во село Мажучиште, Прилепско на фармата на Стеванче Јорданоски.

https://www.facebook.com/1434980796779431/videos/346454169578959/?__xts__[0]=33.%7B%22logging_data%22%3A%7B%22page_id%22%3A1434980796779431%2C%22event_type%22%3A%22clicked_all_page_posts%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InBhZ2VfaWQiOiIxNDM0OTgwNzk2Nzc5NDMxIiwiaXRlbV9jb3VudCI6IjAifX0%22%2C%22surface%22%3A%22www_pages_home%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22565413710334575%22%2C%22session_id%22%3A%22d33c5e515f0332e73aa85d070f630e91%22%7D%7D