Во  просториите на Министерството за земјоделство се оддржува состанок на програмскиот совет на Работна Група 1 (земјоделство и рурален развој) од Националната конвенција на ЕУ за РМ, каде се дефинираат последните детали за следната сесија која треба да се оддржи на 18 Јуни. Националната федерација на фармери е активно вклучена во Конвенцијата.