Состанок на првата работна група за земјоделство и рурален развој при Националната Конвенција

На ден 30.01.2018 година во просториите на Националната федерација на фармери се одржа состанок на членовите на Програмскиот совет при Националната Конвенција за Европска Унија на Република Македонија кој ги испланираа тековните активности за реализација на првиот состанок на работните групи.

Се дискутираше за тематската и временска рамка како и за лоцирање на проблеми во македонски контекст за земјоделство и рурален развој, кои ќе бидат предмет на дискусија на првиот состанок на првата работна група за земјоделство и рурален развој при Националната Конвенција за Европска Унија во Република Македонија.