Insight2016-08-01T14:51:33+01:00
1305, 2022

Посета на земјоделски саем во Солун

By |May 13th, 2022|Настани, Настани|

Во организација на Националната федреација на фармери на 12 мај, 40 членови на НФФ го посетија меѓународниот саем за овошје и зеленчук  ФРЕСКОН во Солун, Република Грција. Посетителите можеа да видат специјализирана опрема за постбербено третирање [...]

Презентација на анализа со фокус на правата и потребите на лица со попреченост и нивните семејства во руралните средини

May 12th, 2022|0 Comments

На 12 април 2022 година  во Јегуновце  и на 15 април 2022 година во  Македонски Брод,  беа реализирани средби на кои е презентирана анализата со фокус на правата и потребите на лица со попреченост и [...]

Студиски кружок „Здравствена превенција на лица со попреченост (згрижувачки семејства) со посебен осврт на женско здравје“

May 11th, 2022|0 Comments

Во периодот март - април 2022 година беше реализиран студиски кружок  во поречкиот регион на тема  „Здравствена превенција на лица со попреченост (згрижувачки семејства) со посебен осврт на женското здравје“. Во рамките на кружокот беше [...]

1105, 2022

НФФ студиски кружок во Владевци за социјални и здравствени права на лицата со попреченост

By |May 11th, 2022|Настани, Настани|

Во рамките на проектот “From Disability to FoodAbility” поддржан од Шведската организација за развој We Effect и Radiohjalpen кој НФФ го имплементира се реализираат активности за формирање на студиски кружоци како алатка за неформална  едукација [...]

1105, 2022

Работилница за самозастапување и застапување за остварување на правата на лица со попреченост во руралните средини

By |May 11th, 2022|Настани, Настани|

Во Лозово и Струмица во текот на март и април месец беа релизирни две работилници за самозастапување и застапување за остварување на правата на лица со попреченост. На работилниците беа присутни повеќе лица со попреченост [...]

Ready to talk?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Let’s Talk
Go to Top