Insight2016-08-01T14:51:33+01:00
1406, 2024

Промотивна работилница во Неготино: Едно село – еден производ преку примерот на маџунот и село Тимјаник

By |June 14th, 2024|Настани|

Националната федерација на фармери на 13.06.2024 година во општина Неготино организираше промотивна работилница на која беа презентирани резултатите од проектот „Развој на локалната индустрија во земјоделските региони преку зајакнување на капацитетот за управување и маркетинг“. [...]

НФФ го одржа Генeралното собрание

April 26th, 2024|0 Comments

Групи на производители: Клуч за решавање на проблемот со пласманот и поттикнување на економско здружување на земјоделците Националната федерација на фармери ја оддржа својата редовна седница на Генералното собрание на која присуствуваа 60 лица од [...]

Генерално собрание на НФФ

April 23rd, 2024|0 Comments

Национална федерација на фармери на 26.04.2024 ќе ја одржи Редовната седница на Генералното Собрание на организацијата. Во рамките на Собранието на самиот почеток ќе бидат презентирани активностите и резултатите кои ги имплементираше НФФ во рамките [...]

2803, 2024

Отворен повик бр.4/2024 за експерт за олеснување и поддршка на целосниот процес на лобирање и застапување зa групи на производители во рамки на интервенција „Група на производители”

By |March 28th, 2024|Настани, Огласи|

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 28.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на [...]

2803, 2024

Отворен повик бр.3/2024 за експерт за развој на промоција и маркетинг на група на производители во рамки на интервенција „Група на производители”

By |March 28th, 2024|Настани, Огласи|

Проект: „Организациски развој на НФФ и подобрени пазарни врски за малите фармери и   производители од руралните области со цел зголемен приход“ Датум на објава: 28.03.2024 Позадина Националната федерација на фармери ја претставува најголемата мрежа на [...]

Ready to talk?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Let’s Talk
Go to Top