Insight2016-08-01T14:51:33+01:00

НФФ лоби активности: Регистрираните индивидуални земјоделки од 2023 преку пилот програма ќе добијат надоместок за мајчинство

December 23rd, 2022|0 Comments

Како резултат на силното лобирање на Националната федерација на фармери подржано од Шведската организација за развој We Effect, од 2023 година преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопансво ќе се имплементира пилот Програма за обезбедување [...]

Земјодеството треба да се развива во доходовна професија

December 23rd, 2022|0 Comments

На крајот на годината Национална федерација на фармери организира прес – конференција каде што ги презентира своите активности, ставови и заложби за справување со предизвиците во земјоделство. На прес-конференцијат присуствуваат членовите на Управниот одбор на [...]

Одржана обука за агротехнички мерки и наводнување на пченицата

December 21st, 2022|0 Comments

Одржана обука за агротехнички мерки и наводнување на пченицата со земјоделците кои се дел од интервенцијата „Договорно производство на пченицата“ која е дел од НФФ проектот „Организациски развој на НФФ и подобрување на пазарните врски [...]

Ready to talk?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit mod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Let’s Talk
Go to Top