Националната федерација на фармери одржа состанок на УО на НФФ на која што се усвојуваше делегатската листа и прием на редовни членови на НФФ. На состанокот присуствуваше и претседавачка на Генералното собрание на НФФ, Светлана Трифуновска со која се дефинира агендата за работниот дел на собранието.