Во организација на Националната федреација на фармери на 12 мај, 40 членови на НФФ го посетија меѓународниот саем за овошје и зеленчук  ФРЕСКОН во Солун, Република Грција. Посетителите можеа да видат специјализирана опрема за постбербено третирање на овошјето и зеленчукот како и најновите достигнувања во амбалажирањето и преработката на овошјето и зеленчукот.