Националната федерација на фармери со седиште на ул. Гиго Михајловски бр. 4/1/1 од Скопје, (Нарачател) која е е една од партнер организациите кои го спроведуваат проектот ,,Национална платформа за женско претприемништво (NPWE)” финансиран од Европската Унија, во соработка со Здружение на Бизнис жени, Фондација за менаџмент и индустриско производство МИР и Сојуз на стопански комори Ви доставува Барање за прибирање на понуди за  набавка на чадори и брендирање на чадори. Понудувачот во случај на избор на неговата понуда е должен да обезбеди фактура од Управата за јавни приходи без ДДВ заради исплата на средства од грант од Европската Унија.

Понудите треба да бидат доставени на ваш меморандум со јасно изразени цени без ДДВ и ДДВ прикажан одделно. Краен рок за доставување на понудите е  15.10.2021 (петок) до 16.00ч. исклучиво по електронска пошта на адреса  daniela.antonovska@nff.org.mk

Понудите што ќе бидат доставени по овој рок нема да бидат земени предвид.

барање-за-прибирање-на-понуди-за-набавка-и-брендирање-на-чадори