Во насока да се помогне на земјоделците за полесно да управуваат со своите on line продавници на платформата www.efarm.mk, Националната федерација на фармери организира осум обуки на која што детално им беа дадени инструкции како да ги уредуваат своите профили и да додаваат производи и цени. Обуките беа водени од страна на Предраг Стојковски, веб администратор и експерт за водење на online промоција и продажба преку веб страни . На обуките присуствуваа околу 200 земјоделци кои се членки на НФФ и кои ги нудат своите производи на www.efarm.mk или сакаат да се приклучат. Активноста е дел од проектот „ Поддршка на земјоделците за on line продажба и јакнење на гласот на жените од руралните средини“ поддржан од проектот „Поддршка на диверзификацијата на економските активности во рурални подрачја на Југоисточна Европа (SEDRA)“ финансиран од BMZ и имплементиран од GIZ и SWG RRD.