НФФ анализа „Земјоделството и Kорона кризата“

Анализа „Земјоделството и корона кризата“ е составена од три дела. Првиот дел ги опфаќа: 1) факторите кои влијаат на кризата, а произлегуваат од мерките кои се воведени поради Ковид-19, како и импликациите кои ги имаат по социо-економскиот развој, нивното значење на глобално и национално ниво; 2) промената на економските параметри во земјоделството и прекинувањето на … Continue reading НФФ анализа „Земјоделството и Kорона кризата“