Националната федерација на фармери во насока да излезе во пресрет на руралното население и земјоделците ги споделува телефонските контакти на кризните општински штабови, каде што сите може да се обратите доколку имате потреба од дополнително движење за време на овој период, или имате потреба од дополнителни информации, забележани се определени нерегуларности и слично.

KrizniStaboviKontakti