Во однос на новата забрана за движење што ја донесе Владата на Република Северна Македонија, а којашто стапува во сила од денеска (среда 08.04.2020), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги известува земјоделците:

-Земјоделците што имаат работни обврски на своите земјоделски површинии на фармите, а кои се наоѓаат во атарот (место на живеење) на селото во коешто живеат, можат да се движат за време на забраната за движење, исклучиво заради извршување на работните активности без да вадат дозволи за движење.

-Земјоделците пак чиишто земјоделски површини или фарми се наоѓаат надвор од селото/градот каде што живеат и треба да патуваат од едно во друго село, да сообраќаат по регионален пат, а имаат работни обврски поврзани со производството, задолжително треба да извадат дозвола за движење.

Вадењето дозволи за оние земјоделци кои треба да патуваат од местото на живеење до локацијата кадешто им се наоѓа земјоделската површина или фарма, ќе се спроведува како и досега, преку испраќање на податоци до Подрачните единици на МЗШВ. Сите досега издадени дозволи, продолжуваат да важат до крајот на вонредната состојба.

НАПОМЕНА:

  • Строгo се забранува издавање на дозволи за движење на земјоделци кои имаат навршено и над 67 години. Тие треба телефонски да се јават во Подрачната единица на МЗШВ и да пријават еден помлад член со кој се во роднинска врска (син, ќерка, зет, снаа, внук) и на тоа лице ќе му биде издадена дозвола за движење.
  • Право на движење има само еден член на земјоделско стопанство.
  • Барањата за дозвола се доставуваат по телефон или на е-маил до подрачната единица на МЗШВ, од понеделник до четврток, најдоцна до 12 часот. Готовите дозволи се принтаат од страна на вработените во подрачната единица и им се даваат на земјоделците.
  • Издадените дозволи за движење на земјоделците, важат до крајот на вонредната состојба.
  • Право на издавање на дозвола имаат само евидентираните земјоделци во Единствениот регистар на МЗШВ.
  • Фирмите чија дејност е поврзана со земјоделско производство имаат право самите да издаваат потврди за движење на своите вработени.

Ги повикуваме земјоделците да ги почитуваат новите препораки на Владата, и движењето да го користат исклучиво за работни обврски, со цел заеднички да придонесме во справувањето со коронависрусот во нашата држава.

ТЕЛЕФОНСКИТЕ БРОЕВИ И Е-МАИЛ АДРЕСИ НА ПОДРАЧНИТЕ ЕДНИЦИ НА МЗШВ СЕ ВО ПРИЛОГ

Бр.ПОДРАЧНА ЕДИНИЦАЛице за контактТелефонмаил адреси
1БЕРОВОГоце Милошевски072/204-514pe.berovo@mzsv.gov.mk
2БИТОЛАМетодија Илиевски070/373-554pe.bitola@mzsv.gov.mk
3БОГОВИЊЕБасри Ферати pe.bogovinje@mzsv.gov.mk
4ВАЛАНДОВОВаско Камчев071/388-743pe.valandovo@mzsv.gov.mk
5 ВЕВЧАНИ Татјана Дуцкиноска-Петреска pe.vevcani@mzsv.gov.mk
6ВЕЛЕСЗоран Наковски070/390-328pe.veles@mzsv.gov.mk
7ВИНИЦАЗоран Соколов071/367-258pe.vinica@mzsv.gov.mk
8ВРАПЧИШТЕ Гзим Хода pe.vrapciste@mzsv.gov.mk
9ГАЗИ БАБАГоран Поповски070/389-456pe.gazibaba@mzsv.gov.mk
10ГЕВГЕЛИЈАДејан Маркудов070/410-947pe.gevgelija@mzsv.gov.mk
11ГОСТИВАРАли Елези pe.gostivar@mzsv.gov.mk
12ДЕБАРАрбен Муладаути071/367-459pe.debar@mzsv.gov.mk
13ДЕЛЧЕВОИлче Каранфиловски070/410-954pe.delcevo@mzsv.gov.mk
14ДЕМ.ХИСАРВладимир Крстевски pe.demirhisar@mzsv.gov.mk
15КАВАДАРЦИМитко Керов070/410-962pe.kavadarci@mzsv.gov.mk
16КАРПОШСашо Леонидов070/403-857pe.karpos@mzsv.gov.mk
17КИСЕЛА ВОДААзим Исеин078/210-781pe.kiselavoda@mzsv.gov.mk
18КИЧЕВОСнежана Софрониевска071/367-414pe.kicevo@mzsv.gov.mk
19КОЧАНИГоранче Миладинов070/410-961pe.kocani@mzsv.gov.mk
20КРАТОВОЉубе Цветанов pe.kratovo@mzsv.gov.mk
21КР.ПАЛАНКАИвица Бојковски070/410-433pe.krivapalanka@mzsv.gov.mk
22КРУШЕВОСлавица Стефановска070/403-850pe.krusevo@mzsv.gov.mk
23КУМАНОВОНасер Даути070/403-849pe.kumanovo@mzsv.gov.mk
24МАК.БРОДАдријана Лаброска070/403-846pe.makedonskibrod@mzsv.gov.mk
25НЕГОТИНОСашко Минов070/390-116pe.negotino@mzsv.gov.mk
26ОХРИДСашо Сукловски070/410-952pe.ohrid@mzsv.gov.mk
27ПЕХЧЕВОЕлеонора Димитров pe.pehcevo@mzsv.gov.mk
28ПРИЛЕПЗоран Пачешкоски070/410-432pe.prilep@mzsv.gov.mk
29ПРОБИШТИПКузев Дарко070/410-435pe.probistip@mzsv.gov.mk
30РАДОВИШСтојан  Ангелов070/410-948pe.radovis@mzsv.gov.mk
31РЕСЕНИгор Ивановски070/390-128pe.resen@mzsv.gov.mk
32СВ.НИКОЛЕДејан Гичев070/390-184pe.svetinikole@mzsv.gov.mk
33СТРУГААриета Велиу071/322-107pe.struga@mzsv.gov.mk
34СТРУМИЦАВасил Коцев070/410-431pe.strumica@mzsv.gov.mk
35ТЕТОВОАфрим Сејрани070/409-934pe.tetovo@mzsv.gov.mk
36ЧАИРМладен Колариќ070/403-859pe.cair@mzsv.gov.mk
37ШТИППавел Иванов070/410-946pe.stip@mzsv.gov.mk
38КРИВОГАШТАНИКоста Дурланов070/403-862pe.krivogastani@mzsv.gov.mk
39БРВЕНИЦААфрим Сејрани070/409-934pe.brvenica@mzsv.gov.mk
40РОСОМАНЗоранчо Шалев070/403-852pe.rosoman@mzsv.gov.mk