Во Македонски Брод презентирана анализата за правата и потребите на лица со попреченост од рурални средини и работилница за примена на пристапот базиран на човекови права HRBA на која учествуваат претставници од локални институции и тоа од општина М.Брод, општина Пласница и Здравствен дом од општина М.Брод. Пред самата средба НФФ реализира средба со градоначалникот на Македонски Брод, Живко Силјаноски. Работилницата е дел од проектот “From Disability to FoodAbility”, кој се имплементира од Националната федерација на фармери со поддршка на Шведската организација за развој We Effect и Radiohjаlpen. Како надворешна експертиза на полето на лица со попреченост во овој проект е вклучен Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет во Скопје.