Едукативна средба во општина Василево – Струмичко со земјоделци за човекови прави, родова еднаквост и дискриминација . Стериотипите сеуште пречка за развој на жените во руралните средини. Јавните здравствени и социјални услуги недостапни за жителите во овие села, а пласманот како и долгото чекање за исплата на откупените земјоделските производи најголем проблем за земјоделците. Малите земјоделци и земјоделки најмаргинализирани и дискриминирани во регионот. Средбата е дел од проектот “Институционална поддршка за НФФ” подржан од We effect.