Националната федерација на фармери во рамките на студиската посета на Словачка реализира средба со одделението за рурален развој во Министерството за земјоделство во Словачка . Во рамките на оваа одделение се креираат мерките за директни плаќање, мерките од Програмата за рурален развој 2014 -2020 и мерките за климатските промени. Во моментот Министерството за земјоделство на Словачка работи на стратешки план за новата Програмата за рурален развој подржана од ЕУ, која треба да се имплементира од 2021 година. Стратешкиот план го работат во соработка со невладиниот сектор за земјоделство и животна средина. Студискиот престој на НФФ е реализиран во рамките на проектот „Институционална подршка на НФФ“, подржан од Шведската организација за развој We Effect.