Заедно до успех

НФФ истакнува дека соработката помеѓу сите држави од Балканот е многу значајна за развојот на земјоделството. Ние како организација работиме со наши партнерски организации на обединување на земјоделците во насока на развој на земјоделство како приоритена гранка во регионот. И токму тука кога е настанат проблемот поради високите царини на Косввската влада за земјоделските производи од регионот, сакаме да ја истакнеме уште еднаш  пораката која во 2016 година ја кажавме со жените фармери од Косово и Македонија во Косово „Заедно до успех“, испратена до држаните институции дека е важна економската соработка и отворање на пазарите, отколку на политички манипулации и економски бариери. Активноста е реализирана од страна на Федерација на фармери на РМ и организацијата од Косово ICK во рaмките на подршката од Шведскиот кооперативен центар We Effect.