Пазарни можности, климатски промени

Прв земјоделски форум – Пазарни можности, климатски промени. Земјоделците гласно ги презентираа своите ставови и препораки како да се реши горливиот проблем со договорното производство, пласманот и климатските промени. Благодарност до Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје за подршка на земјоделците во градењето на нивните ставови. На форумот со поздравен говор се обрати Васка Мојсовска, претседател на НФФ, проф. д-р Вјеколсав Танасковиќ, декан на Факултетот за земјоделски науки и храна . Заклучоците од форумот ќе бидат објавени во вторник на facebook страната на НФФ и веб страната и отворена е дискусијата за коментари понатаму следуваат преговори и разговори со надлежните институции. Форумот е дел од активностите на проектот „Институционален развој на НФФ“, подржан шведскиот коопеативен центар We Effect.