Извршна Канцеларија

Стеван Орозовиќ – Извршен директор

 

Билјана Петровска Митревска – Проектна менаџерка

 

Виданка Мартиновска – Административна и финансиска координаторка

Ангела Самарџиќ – Административен асистент

Марија Димоска ко-фасилитатор

 

 

 

Регионално претставување на НФФ се реализира преку четири регионални инфо точки на Националната федерација на фармери:

 

Здружението на овоштари „Благоја Котларовски“

 

Земјоделската Задруга „ Агро Богданци“

 

Здружението „Поречка Матица“

 

Здржението „Јавор “