Извршна Канцеларија

Стеван Орозовиќ – Извршен директор

Билјана Петровска Митревска – Проектна менаџерка

Виданка Мартиновска – Административна и финансиска координаторка

Јасмина Бошевска – Фасилитатор

Благојче Најдовски- Менаџер за членство и услуги

Ангела Самарџиќ – Административен асистент

 

Регионално претставување на НФФ се реализира преку четири регионални инфо точки на Националната федерација на фармери:

Здружението на овоштари „Благоја Котларовски“

Земјоделската Задруга „ Агро Богданци“

Здружението „Поречка Матица“

Здржението „Јавор “