Ставови и Барања на НФФ

Барања на НФФ за решавање на проблемите со откупот на грозје

2019-08-16T10:14:53+01:00

Националната федерација на фармери  преку својот секторски систем за лобирање во месец јуни и јули 2019 ја разгледуваше состоjбата со производството на грозје. Имено, според официјалните  статистичките податоци во Република Македонија 48.000 индивидуални земјоделски стопанства егзистираат од производство на грозје, 23.613 хектари од обработливата површина се лозови насади, каде што најголем процент се наоѓаат во [...]

Барања на НФФ за решавање на проблемите со откупот на грозје2019-08-16T10:14:53+01:00

Нфф Предлози за Развој на Земјоделството 2018-2022

2018-01-23T10:52:38+01:00

Предлози на НФФ за Националната програма за развој на земјоделство и рурален развој за период 2018 -2022 Националната федерација на фармери преку својот секторски систем за лобирање и управниот одбор на НФФ ја разгледа Предлог Националната програма за развој на земјоделството и руралниот развој за период 2018 -2022 со тоа што ги презентира своите ставови [...]

Нфф Предлози за Развој на Земјоделството 2018-20222018-01-23T10:52:38+01:00

Зголемување на кредитните активности во земјоделството

2022-03-23T13:03:43+01:00

На конференција ,,Кредитирање во земјоделството - состојби и перспективи" која беше организирана од страна на Федерацијата на фармери на Република Македонија (ФФРМ), Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Центарот за иновации, а со поддршка на АгБиз програмата на УСАИД беа дадени следните препораки кои генерално се групирани во 3 групи: препораки за земјоделците, препораки за [...]

Зголемување на кредитните активности во земјоделството2022-03-23T13:03:43+01:00
Go to Top